Oppiminen online dating

Posted by / 30-Jan-2016 22:07

Oppiminen online dating

Toisaalta oppimisympäristöjen digitalisoituminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia ohjauksen automatisoimiseen.

Tässä työssä tutkitaan teknologioita itsesäätelevän opiskelun tukemiseksi verkko-oppimisympäristöissä.

Tühistamistingimused If you can not participate this course, you can send someone else instead of you.

If cancellation is done less than 14 days before the course start, we will charge 50% of the price.

Visualisaatioiden tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään kurssien osaamistavoitteiden merkitys omille tavoitteilleen.

Työn toisessa osassa tutkittiin tapoja tukea automatisoidusti opiskelijoiden opiskelutapojen itsetarkkailua verkko-oppimisympäristöissä.

Vanhojen lokitietojen analyysi paljasti merkkejä haitallisista tavoista kuten opiskelun jättäminen viime hetkeen tai automaattisen tarkastuksen väärinkäyttö.

We evaluated two interventions for improving students' awareness of their own behavior: achievement badges and visualizations.

On one hand, distance learning introduces challenges for students, because the lack of face-to-face guidance requires them to more independently regulate their own learning.

On the other hand, the digitalization of learning environments introduces new opportunities for automating guidance.

Opiskelu on lisääntyvissä määrin siirtymässä verkkoon. Korkeakouluopetuksessa hyödynnetään usein sulautuvia opetusmuotoja, joissa osa oppimisesta tapahtuu lähiopetuksessa ja osa verkossa.

Toisaalta etäopiskelu luo opiskelijoille uusia haasteita, koska suoran ohjauksen puute vaatii opiskelijoita säätelemään omaa opiskeluaan itsenäisesti.

oppiminen online dating-72oppiminen online dating-73oppiminen online dating-84